Sogyal Rinpoche overleden

Met groot verdriet laten we u weten dat Sogyal Rinpoche op woensdag 28 augustus 2019 is overleden aan complicaties die optraden bij zijn kankerbehandeling.

Sogyal Rinpoche was een wereldberoemde boeddhistische leraar uit Tibet and werd erkend als de incarnatie van een grote visionaire heilige uit de negentiende eeuw, Tertön Sogyal Lerab Lingpa. Hij richtte het internationale boeddhistische netwerk Rigpa op, was de auteur van Het Tibetaanse boek van leven en sterven en wijdde meer dan vijfenveertig jaar van zijn leven aan zijn roeping om het boeddhistische onderricht naar het Westen over te brengen. Hij trad terug als spiritueel leider van Rigpa in 2017.

Zijn studenten gaan nu een traditionele periode van gebeden en ceremonies in, die minstens zeven weken zal duren. In het Tibetaanse boeddhisme wordt de periode van negenenveertig dagen na het tijdstip van overlijden gezien als de krachtigste tijd om spirituele beoefening te doen.

We zijn diep getroffen door de stroom van condoleances en blijken van waardering voor Sogyal Rinpoche en zijn werk en tevens door de oprechte vriendelijkheid en uitingen van verbondenheid van lama’s, vrienden en andere mensen uit de gehele wereld.

Sinds de oprichting van Rigpa hebben meer dan tachtig beroemde leraren uit alle scholen van het Tibetaans boeddhisme en van andere boeddhistische richtingen op uitnodiging van Sogyal Rinpoche bij Rigpa les gegeven en de studie en beoefening van Rigpa-studenten begeleid. Rigpa vertegenwoordigt in het bijzonder de Nyingma-traditie, de oudste school in het Tibetaans boeddhisme en biedt de moderne wereld het boeddhistische onderricht van meditatie, compassie en wijsheid.

Terug