Rigpa

Rigpa is een internationaal netwerk met meer dan 130 centra in 41 landen. Rigpa Nederland is een plek waar iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst en met of zonder geloof, geïnspireerd en gevoed wordt om spiritualiteit in zijn of haar leven te integreren. Een plek waar je op heldere en toegankelijke wijze een universele en fundamentele waarheid aangereikt krijgt die alle grenzen voorbij gaat, zelfs die van religie.

‘Rigpa’ is het Tibetaanse woord voor ‘intelligentie’ of ‘gewaarzijn’. Maar in het hoogste boeddhistische onderricht betekent het ‘de ware natuur van de geest’ . Al het onderricht van de Boeddha is er op gericht deze natuur in ons wakker te maken en zo uiteindelijk de staat van verlichting te bereiken. Hierdoor geïnspireerd gaf Rinpoche in 1979 deze naam aan zijn organisatie.

Beschermheerschap Dalai Lama

Zijne Heiligheid de 14e Dalai LamaRigpa staat open voor alle tradities van boeddhistische wijsheid en geniet het beschermheerschap van Zijne Heiligheid de Dalai Lama.

De Dalai Lama zegt over de visie en aanpak van Sogyal Rinpoche:

Your approach is not just to give teachings, but a real effort to help the community, not only a short moment, but their whole life – and their children, and at the time of death. So not just a religious group but a useful in stitution to society – that’s very, very good. We’re making ground for a long future!