Een dag in het licht van zelfcompassie en de logica van compassie.