Revolutie van je geest en je hart – Een nadere blik op Boeddha, Dharma en Sangha

Een cursus van het Alomvattende Pad van Oktober 2021 tot juli 2022.

Evenementgegevens

Locatie: online

  Op: Maandagavonden
  Tijd: van 19:30 uur tot 21:45

======= Deze bijeenkomst zal via Zoom plaatsvinden. De zoomlink is te vinden in de Mandala Mail van 31 juli========

 


Omschrijving

Tijdens deze negen maanden durende cursus zal het boeddhistische pad naar verlichting worden onderzocht door:
• naar het leven van de Boeddha zelf te kijken
• de fundamentele boodschap van zijn onderricht – de Dharma – te begrijpen en
• de waarde en het doel van de spirituele gemeenschap die het pad van de Boeddha volgt – de Sangha – te onderzoeken.

In deze cursus onderzoeken we het leven van de Boeddha, in historische en in spirituele zin. Uitgangspunt daarbij is dat we kijken welke betekenis het leven en ontwaken van de Boeddha voor ons leven nu heeft.

We zullen stilstaan bij de sleutelbegrippen van het Dharma onderricht van de Boeddha: de vier edele waarheden, de vier zegels en de drie hogere trainingen die de basis zijn van alle niveaus van beoefening op het boeddhistische pad. De nadruk ligt daarbij niet alleen op intellectuele kennis, maar ook op het onderzoeken van deze essentiële begrippen en ze eigen maken door middel van contemplatie en beoefening. Dit gebeurt door te kijken naar:

  • Welke inzichten in leven en dood krijgen we van Boeddha’s onderricht?
  • Is het boeddhisme een religie of een wetenschap van de geest? Waarin verschilt het van andere religies en filosofieën?
  • Wat is de boeddhistische visie op de aard van de werkelijkheid en die van onszelf? Hoe verhoudt zich dit met de manier waarop we studeren en beoefenen in elk stadium op het boeddhistische pad?

Er zal ook tijd en ruimte zijn om de betekenis en waarde van een spirituele gemeenschap, ofwel metgezellen of gidsen op het spirituele pad, te onderzoeken. Wat is een Sangha? Welke rol speelt een Sangha op het pad van ontwaken?

Tenslotte zullen we kijken naar het begin van het pad naar verlichting: het nemen van toevlucht in de Boeddha, Dharma en Sangha. Wat betekent het nemen van toevlucht eigenlijk? Hoe nemen we toevlucht? En waarom is het de grond van elke boeddhistische discipline, beoefening en spirituele verwezenlijking?

Deze cursus valt onder de Grondbeginselen van het Pad, dat deel uitmaakt van Rigpa’s hele pad van studie en beoefening, maar is relevant voor iedereen op elk stadium van het pad. Voor meer gevorderden is dit de gelegenheid om de belangrijke principes van ons begrip en beoefening te verhelderen.

Over het Alomvattende Pad

Het Alomvattende Pad is een doorgaand interactief programma voor de wereldwijde Rigpa-Sangha en houdt studie, meditatie en zelfreflectie in. Het programma geeft de gelegenheid om je gezamenlijk in een groep in onderwerpen te verdiepen onder begeleiding van een Rigpa leraar of instructeur. Je kunt de cursussen ook individueel volgen. Een speciaal kenmerk van het Alomvattende Pad zijn video’s met onderricht dat door verschillende boeddhistische leraren aan de Rigpa-Sangha gegeven is, inclusief onderricht door Sogyal Rinpoche.

Comments are closed.