Online: Grond, Pad en Resultaat volgens Hinayana, Mahayana en Vajrayana

Bestudering van Grond, Pad en Resultaat volgens de verschillende stromingen binnen het boeddhisme.

Evenementgegevens

Locatie: online

======= Deze bijeenkomst zal via Zoom plaatsvinden. De zoomlink is te vinden in de Mandala Mail van 31 juli ========

  Tijd: 13:30-15:00 uur, er zijn geen kosten aan verbonden.

 


Omschrijving

Een keer in de maand vindt op zaterdagmiddag de cursus Grond, Pad en Resultaat volgens het Hinayana, Mahayana en Vajrayana plaats. Deze cursus is gebaseerd op het Essentiële Studie Programma, zoals dat in 1997 door Dzigar Kongtrul Rinpoche is gegeven. Kenmerkend voor deze cursus is een meer studieuze benadering.

In het programma behandelt Dzigar Kongtrul Rinpoche de basisbegrippen van de verschillende yana’s en hun filosofische achtergrond. Als dharma-student is het naast kennis van de basisbegrippen ook belangrijk om meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen de stromingen die het boeddhisme kent.

Elke stroming of yana heeft zijn eigen benadering wat betreft filosofische basis (Grond), de beoefeningen en wijze van leven (Pad ) en opvattingen over wat de ultieme verlichting is (Resultaat ). Aan het eind van het programma weten we goed waar het boeddhisme in zijn rijkdom voor staat en hoe iedere traditie daar zijn plek in heeft en relateert aan je eigen pad van studie en beoefening.

Praktische gegevens: het programma is in oktober 2019 begonnen en zal doorgaan totdat de stof doorgenomen is. Op het moment zijn we bezig met het Mahayana. Het programma wordt eens in de maand op zaterdagmiddag gegeven.

De cursus is bedoeld voor alle studenten (minimaal een jaar Rigpa-lid).
Zodra we met het Vajrayana beginnen is de cursus voor mensen die met de Ngöndro begonnen zijn en een initiatie ontvangen hebben.

 

Comments are closed.