Studiegroep: Poison is Medicine

Cursus over Poison is Medicine, een boek van Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche.

Evenementgegevens

Locatie: online

  Tijd: Van 13:30 uur tot 15:00 uur

======= Deze bijeenkomst zal via Zoom plaatsvinden. De zoomlink is te vinden in de Mandala Mail van 24 december 2021 ========

 Aanmelden voor sanghaleden


Omschrijving

Poison is Medicine is een – gratis – online boek van Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche. Het boek is gebaseerd op het onderricht dat hij eind 2017/begin 2018 in Berlijn, Lerab Ling en Londen aan de Rigpa-sangha gaf naar aanleiding van de crisis.
Het boek geeft veel stof tot nadenken over wat er binnen Rigpa gebeurd is. Het is een ideale handleiding om het Vajrayana te introduceren en tegelijkertijd ook een wake-up call voor ervaren Vajrayana- en Dzogchenstudenten over de manier waarop we met Vajrayana omgaan. Binnen Rigpa zitten we hierin in een belangrijke transitie en in deze transitie spelen we allemaal een rol, daarom hopen we hier gezamenlijk vele vruchtbare uitwisselingen over te hebben. En wellicht kunnen onze bevindingen een concrete bijdrage leveren aan onze toekomst.

Om die reden willen we graag zowel de Ngöndro-mandalastudenten als Dzogchen-mandalastudenten van harte uitnodigen om mee te doen.
We zullen Poison is Medicine stapsgewijs samen bespreken onder leiding van Eric Soyeux en een team van onze Nederlandse Rigpa-leraren. Het zal eens in de maand op zaterdagmiddag plaatsvinden en het vervangt en is een vervolg op het ‘Essentiële Studie Programma’ over het Mahayana dat in december afgesloten is.

Comments are closed.