Grond, Pad en Resultaat volgens Hinayana, Mahayana en Vajrayana

Bestudering van Grond, Pad en Resultaat volgens de verschillende stromingen binnen het boeddhisme.

Evenementgegevens

  Tijd: 13.00-15.15 uur, er zijn geen kosten aan verbonden.

 


Omschrijving

Een keer in de maand vindt op zaterdagmiddag de cursus Grond, Pad en Resultaat volgens het Hinayana, Mahayana en Vajrayana plaats. Deze cursus is gebaseerd op het Essentiële Studie Programma zoals dat in 1997 door Dzigar Kongtrul Rinpoche is gegeven. Kenmerkend voor deze cursus is een meer studieuze benadering.

In het programma behandelt Dzigar Kongtrul Rinpoche de basisbegrippen van elk van de verschillende yana’s en hun filosofische achtergrond. Als dharma-student is het naast kennis van de basisbegrippen ook belangrijk om meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen de stromingen die het boeddhisme kent. Elke stroming of yana heeft zijn eigen uitgangspunten en kenmerken wat betreft Grond (filosofische basis), Pad (de beoefeningen en wijze van leven) en Resultaat (opvattingen over wat de ultieme verlichting is). Aan het eind van het programma weten we goed wat onze eigen Nyingma-traditie is en waar en op welke manier deze verschilt van andere tradities.

Het studieprogramma van Rigpa volgt doorgaans de benadering van de yogi (beoefenaar), zoals bijvoorbeeld beschreven in De Woorden van mijn Volmaakte Leraar. Kenmerkend voor deze benadering is dat, hoewel er een graduele opbouw is van het pad, alles vanuit de Dzogchen visie benaderd wordt en de verschillen niet benadrukt. Het is voornamelijk een inclusieve benadering: het hele pad en de beoefeningen daarin leiden naar Dzogchen en zijn onderdeel van de Dzogchen view. Het programma Grond, Pad en Resultaat volgens het Hinayana, Mahayana en Vajrayana verschilt hierin: het behandelt essentiële basisbegrippen van het boeddhisme die ontbreken in De Woorden van mijn Volmaakte Leraar, en volgt meer een shedra (geleerde) benadering waarbij de verschillen meer uitgebreid besproken worden.

Praktische gegevens: het programma loopt van oktober 2019 tot voorjaar 2021. Het programma wordt eens in de maand op zaterdagmiddag gegeven.

De cursus is bedoeld voor alle studenten (minimaal een jaar Rigpa-lid).

Comments are closed.