Deep Listening Intensive, met Rosamund Oliver

Een training voor professionele zorg- en hulpverleners. Luisteren is een essentiële activiteit voor zorg- en hulpverleners. We besteden er vele uren aan en toch staan we er zelden bij stil. Binnen deze training wordt het eigen luisteren op een praktische manier onderzocht.

Evenementgegevens

  Deel 1: 1 t/m 3 juli 2015
  Deel 2: 3 t/m 5 juli 2015
U kunt inschrijven voor de complete 5-daagse cursus  (deel 1 en deel 2 aaneengesloten). Het is ook mogelijk om deel 1 en deel 2 los van elkaar te volgen. Voorwaarde om deel 2 te volgen, is wel dat u eerder deelgenomen hebt aan deel 1.

  Voertaal: Engels
  Instructeur: Ros Oliver

  Tarief deel 1: € 420,- (voor minima € 360,-)
  Tarief deel 2: € 420,- (voor minima € 360,-)
  Tarief volledige 5-daagse programma: € 825,- (voor minima € 725,-)
Prijs is inclusief verblijf op basis van gedeelde tweepersoonskamers.

Aanmelden & informatie: U kunt zich registreren en meer informatie aanvragen via nederland@spcare.org.


Omschrijving

Wat is nodig om echt te kunnen luisteren? En hoe kunnen we onze luistervaardigheden vergroten? Hoe blijven we in contact met de ander èn met onszelf? Hoe ontwikkelen we veerkracht én empathie als luisteraar?

 Thema’s/leerdoelen

 • Eigen ervaringen met ‘luisteren’: wat werkt en wat leidt af?
  Voorwaarden voor echt luisteren
  Drie basis–vaardigheden: presentie, compassie en ‘embodiment’
  Perspectiefwisseling, verplaatsen in de ander
  Hanteren van grenzen
  Omgaan met storingen

Werkwijze

 • Afwisseling van korte interactieve voordrachten en praktische ervaringsoefeningen.
 • Eigen ervaring en inbreng staan hierin centraal – zowel ervaringen uit de beroepspraktijk als ervaringen opgedaan tijdens de cursus.
 • Focus op het toepassen van de methode in korte luistercontacten zoals tijdens een spreekuur, of aan het bed van een patiënt.

Accreditatie
Deel 1 is geaccrediteerd voor huisartsen, verpleeghuisartsen en artsen in de gehandicapten zorg (ABC1 14 punten.)
Accreditatie voor Deel 2 is aangevraagd.
Accreditatie is ook aangevraagd voor verpleegkundigen en verzorgenden (VenVN)

Rosamund OliverOver Rosamund Oliver

Rosamund Oliver ontwikkelde in de afgelopen tien jaar de training Deep Listening, waaraan inmiddels ruim duizend zorg- en hulpverleners uit diverse landen aan deelnamen, (waaronder tientallen Nederlandse huisartsen, en –opleiders en stafleden van verschillende huisartsinstituten).  Zij baseert zich daarbij zowel op haar ervaring als psychotherapeut als op haar uitgebreide training in mindfulness, meditatie en compassie.

 

Comments are closed.