Privacy reglement Rigpa Nederland

In de onderstaande verklaring wordt ons beleid uiteengezet betreffende de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft.

Introductie
Onder dit beleid valt het gebruik dat RIGPA maakt van de persoonlijke informatie die RIGPA verzamelt wanneer u gebruik maakt van www.rigpa.nl
Met deze Website Privacy Policy willen wij uiteenzetten hoe wij omgaan met alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u deze websites bezoekt. Het spreekt vanzelf dat u geen gebruik moet maken van deze websites, als u het niet eens bent met deze Website Privacy Policy.

Door een bezoek te brengen aan deze website accepteert u de voorwaarden van deze Website Privacy Policy. Alle externe links naar andere websites zijn duidelijk als zodanig aangegeven en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy policies van deze andere websites.

Wat is Rigpa?
Rigpa is een internationale boeddhistische organisatie, gewijd aan het in de praktijk brengen van het onderricht van de Boeddha, onder leiding van Sogyal Rinpoche, en aan het beschikbaar maken van dit onderricht om het aan zoveel mogelijk mensen ten goede te laten komen. Er zijn meer dan 100 Rigpa-groepen en centra in 23 landen over de gehele wereld. In Rigpa centra in Nederland wordt een verscheidenheid aan cursussen aangeboden die gebaseerd zijn op Het Tibetaanse boek van leven en sterven.

Welke informatie word ik geacht te geven en hoe verzamelt Rigpa deze informatie? Rigpa verzamelt informatie die u wenst te verstrekken om u in te schrijven en te betalen voor het bijwonen van evenementen, om een donatie te doen of u op te geven als lid. Hieronder valt informatie zoals naam, adres of beroep. De diensten waarvoor u informatie verstrekt omvatten: online aanmelding en betaling voor evenementen, donaties die u wenst te doen of betalingen voor lidmaatschap.

Door uw gegevens in het vereiste veld in te vullen stelt u RIGPA en haar service providers in staat u van dienst te zijn met de diensten die u kiest. Altijd wanneer u zulke persoonlijke informatie verstrekt zullen wij die informatie behandelen in overeenstemming met dit beleid. Wanneer RIGPA gebruik maakt van uw persoonlijke informatie zal het handelen in overeenstemming met de huidige wetgeving en volgens de onderstaande richtlijnen.

Voor welke doeleinden maakt Rigpa gebruik van mijn persoonlijke informatie? Uw persoonlijke informatie zal gebruikt worden voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven, bijvoorbeeld voor het bijwonen van een evenement. Deze zal ook gebruikt worden om feedback over de kwaliteit van onze diensten te beheren, ondersteunen en verkrijgen, om u te informeren over toekomstige evenementen en om u informatie te sturen die van belang voor u kan zijn.

Het kan zijn dat wij deze informatie delen met andere charitatieve instellingen en organisaties die gelieerd zijn aan het werk van Sogyal Rinpoche, (bijvoorbeeld, Rigpa Internationaal, ZAM Internationaal, Tertön Sogyal Trust of andere nationale Rigpa-groepen). Wij kunnen deze informatie ook geven aan mensen die als onze vertegenwoordigers optreden zolang zij de informatie vertrouwelijk houden.

Evenzo kan RIGPA, in het geval dat u beledigende, ongepaste of laakbare teksten ergens op deze websites zet of verstuurt, of op een andere manier kwalijk gedrag vertoont, gebruik maken van alle informatie die zij tot haar beschikking heeft om zulk gedrag een halt toe te roepen.

Het kan zijn dat wij deze informatie delen met regeringsinstanties of derden die ons assisteren bij fraudepreventie. Dit doen wij in geval: (1) het door de wet toegestaan of vereist is; of (2) in een poging ons te beschermen tegen of te vrijwaren van daadwerkelijke of in potentie frauduleuze of onrechtmatige transacties; of (3) bij onderzoek naar fraude die reeds heeft plaats gevonden. De informatie wordt niet aan deze bedrijven verstrekt voor marketing doeleinden.

Hoe beveiligt Rigpa mijn informatie?
Wanneer u persoonlijke informatie verstrekt aan www.rigpa.nl neemt Rigpa alle nodige maatregelen om uw persoonlijke informatie privé en veilig te houden. Alleen geautoriseerde medewerkers en gecontracteerde partijen (die gehouden zijn informatie veilig en vertrouwelijk te houden) hebben toegang tot deze informatie.

Alle e-mails en nieuwsbrieven van deze websites bieden u de mogelijkheid om van verdere mailings af te zien. Wij onderhouden een veilige IT omgeving en hebben de gepaste maatregelen getroffen om ongeautoriseerde toegang, zoals hacken, te voorkomen.

Cookies – wat zijn dit en maakt Rigpa er gebruik van? Bij al uw bezoeken aan rigpa.org of rigpaportal.org worden de pagina’s die u te zien krijgt tezamen met een kort tekstdocument, ‘cookie’ genaamd, gedownload op uw computer. Vele websites doen dit, omdat cookies website-uitgevers in staat stellen nuttige dingen te doen zoals kijken of de computer (en waarschijnlijk de gebruiker ervan) deze website al eerder heeft bezocht. Dit wordt gedaan bij een herhalingsbezoek door de cookie die er bij het vorige bezoek is achtergelaten op te zoeken en te vinden.

Informatie die door cookies wordt geleverd, kan ons helpen om u een betere online gebruikerservaring te bieden en ons te helpen een analyse te maken van het profiel van onze bezoekers.

Wat gebruiken wij daarvoor?
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst om websites te analyseren van Google Inc. (« Google »). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen het gebruik van de website door de gebruikers ervan te analyseren. De data die door de cookies worden geleverd over uw gebruik van de website (waaronder uw IP adres) worden gecommuniceerd en opgeslagen door Google op servers die in de VS gevestigd zijn. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, verslag te doen van de websiteactiviteiten aan de eigenaar ervan en andere diensten te leveren die te maken hebben met de websiteactiviteit en het gebruik van Internet. Google kan deze data doorgeven aan derden als het door de wet vereist wordt of als deze derde voor Google werkt, onder wie de eigenaar van deze website. U kunt het gebruik van cookies deactiveren door de juiste parameters op uw computer te kiezen. Deze actie kan echter het gebruik van sommige delen van deze website ongeldig maken. Door gebruik te maken van deze website kunt u Google toestaan om met uw gegevens om te gaan, zoals in de voorwaarden hierboven beschreven staan.

Wat is een ‘cookie’?
Een ‘cookie’ is een klein aantal data, waaronder vaak een anonieme, unieke identifier die naar uw browser wordt verzonden vanuit een computer van een website en opgeslagen op de harddrive van uw computer. Elke website kan zijn eigen cookie naar uw browser sturen, als de voorkeuren van uw browser dit toestaan, maar (om uw privacy te beschermen) staat uw browser een website toe om alleen toegang te hebben tot de cookies die deze al eerder aan u heeft gestuurd, niet tot de cookies die door andere websites aan u gestuurd zijn.

Vele websites doen dit telkens wanneer een gebruiker hun website bezoekt om online verkeersbewegingen te volgen.

Cookies registreren informatie over uw online-voorkeuren. Gebruikers hebben de gelegenheid hun computers zo in te stellen dat zij alle cookies accepteren, hen op de hoogte te brengen wanneer een ‘cookie’ verzonden wordt, of om alle cookies te allen tijde te weigeren. Elke browser is verschillend, raadpleeg daarom het ‘Helpmenu’ van uw browser om te zien hoe u uw cookiesvoorkeuren kunt wijzigen.

Als u uw computer heeft ingesteld om cookies te weigeren kunt u nog steeds anoniem door de website bladeren. Ga voor verdere informatie over cookies naar www.aboutcookies.org.

Hoelang wordt mijn informatie op Rigpa-servers bewaard? Wij zullen uw persoonsgegevens op onze systemen bewaren zolang als u gebruikt maakt van de dienst die u heeft aangevraagd, en wij zullen ze verwijderen in het geval dat het beoogde doel bereikt is. Wij zullen er zorg voor dragen dat alle persoonsgegevens op een veilige manier worden bewaard, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens.

Te allen tijde kunt u ervoor kiezen geen e-mails of nieuwsbrieven meer te ontvangen over de diensten die Rigpa biedt.

Wat gebeurt er als er iets in de privacy policy verandert? Iedere verandering in onze privacy policy zal op deze website gezet worden zodat u er altijd van op de hoogte bent welke gegevens wij verzamelen, hoe wij ze gebruiken en onder welke omstandigheden, als dat al aan de orde is, wij ze vrijgeven.

Kan ik toegang krijgen tot de informatie die Rigpa over mij bewaart?
Ja, u heeft wettelijk het recht een afschrift te vragen van de persoonsgegevens die Rigpa over u bewaart en om aanpassing te vragen van onnauwkeurigheden. Voor deze verzoeken om informatie brengen wij €6 in rekening. Graag uw verzoek richten aan Rigpa Nederland, van Ostadestraat 300, 1073 TW Amsterdam of per email aan: info@rigpa.nl

Contactinformatie voor vragen over privacy
Voor alle vragen, bedenkingen of opmerkingen over onze privacy policy kunt u ons als volgt bereiken:
Per email:
info@rigpa.nl
Per post:
Rigpa Nederland, Van Ostadestraat 300, 1073 TW Amsterdam

Wij behouden ons het recht voor deze policy te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website geplaatst worden. Indien u vragen of verzoeken heeft nodigen wij u uit die via de bovenstaande contactgegevens naar ons toe te sturen.