Rigpa

Rigpa is een internationaal netwerk van centra en groepen die het onderricht van de Boeddha aanbiedt. Dit doet zij op een manier die gebaseerd is op een authentieke traditie, en tegelijkertijd relevant en heilzaam voor mensen in de moderne wereld.

 

Onze cursussen en programma’s delen eenvoudige meditatietechnieken en methoden voor het beoefenen van mededogen. Deze zijn door de eeuwen heen ontwikkeld en helpen ons om te gaan met de uitdagingen van het dagelijks leven. Het is gebleken dat meditatie en mededogen of compassie een positieve invloed hebben bij een gevoel van stress, maar ook bij depressie en andere geestelijke gezondheidsproblemen. Ze kunnen ons ook helpen om meer vriendelijkheid en hartelijkheid te ontwikkelen voor onszelf, onze familie en de mensen om ons heen.

Voor degenen die het boeddhisme dieper willen bestuderen en beoefenen biedt Rigpa een compleet boeddhistisch pad aan, met onder meer cursussen in Vajrayana, de boeddhistische traditie van Tibet, studie in een traditionele studieacademie (shedra) en korte of lange beoefeningsretraites.

a) Wat betekent Rigpa?
Rigpa is het Tibetaanse woord voor ‘intelligentie’ of ‘gewaarzijn’. Echter in Dzogchen, het hoogste onderricht in de boeddhistische traditie van Tibet, heeft rigpa een diepere betekenis: ‘de meest innerlijke natuur van de geest’. Het gehele onderricht van de Boeddha is gericht op de realisatie hiervan, onze uiteindelijke natuur.
b) Wereldwijd boeddhistisch netwerk
Rigpa is een wereldwijd boeddhistisch netwerk van meer dan 117 centra en groepen in 24 landen. Rigpa werd in 1979 opgericht door Sogyal Rinpoche, een boeddhistische leraar uit Tibet en de auteur van de spirituele klassieker Het Tibetaanse boek van leven en sterven. In Nederland zijn twee Rigpa-centra, in Amsterdam en in Groningen. Daarnaast worden op andere plekken in het land, op locatie of bij mensen thuis, diverse programma’s aangeboden in zgn. satelliet-sangha’s (Schoorl, Apeldoorn, Arnhem, Driebergen, Den Haag). Stichting Rigpa Nederland heeft een charitatieve en non-profit status (ANBI).
c) Leraren van alle tradities
Een uniek kenmerk van Rigpa’s programma is dat er regelmatig leraren van alle Tibetaans-boeddhistische tradities worden ontvangen om onderricht en bekrachtigingen te geven. Ook worden boeddhistische meesters en leraren van andere spirituele tradities uitgenodigd.
Deze diversiteit is een voortzetting van de Rimé- of ‘niet-sektarische’ benadering, bepleit door Sogyal Rinpoche’s leraar Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö, die een incarnatie was van een van de initiatiefnemers van de Rimé-beweging, de grote negentiende-eeuwse meester Jamyang Khyentse Wangpo.
Boeddhisme en westerse wetenschap: In de afgelopen jaren heeft deze open geest van onderzoek ook geresulteerd in een actieve en wederzijds verhelderende dialoog met deskundigen uit andere disciplines, zowel spiritueel als wetenschappelijk.
d) Sogyal Rinpoche en Rigpa
De oprichter van Rigpa, Sogyal Rinpoche heeft gedurende veertig jaar onvermoeibaar gewerkt en gereisd om de internationale organisatie op te bouwen. Het grootste gedeelte van het jaar reisde hij naar Europa, Azië, Noord- en Zuid Amerika en Australië waar hij onderricht gaf, studenten begeleidde en op grote bijeenkomsten van vaak meer dan duizend belangstellenden, talloze mensen met zijn warmte en humor inspireerde om zich in het boeddhisme te verdiepen. Meer dan honderd Rigpacentra werden gesticht. In juli 2017 uitte een groep studenten beschuldigingen tegen hem in de persoonlijke sfeer, die veel media-aandacht kregen en in augustus van dat jaar trad hij terug als spiritueel leider van Rigpa en verliet de organisatie. Hij ging in retraite in Azië en overleed op 28 augustus 2019, na complicaties die optraden bij zijn behandeling van kanker.

Rigpa heeft sindsdien verschillende belangrijke stappen genomen: 

  • Er is als spirituele begeleiding een Vision Board aangesteld die geadviseerd wordt door vooraanstaande Tibetaans-boeddhistische lama’s. Er wordt door Rigpa een nieuw federatief en collaboratief organisatiemodel ontwikkeld.

  • De Rigpa-gemeenschap heeft na een internationaal proces een gedragscode ontwikkeld, die in juni 2018 in werking is gesteld. Ook is er een klachtenprocedure.

  • De Rigpa-besturen gaven eind 2017 gezamenlijk opdracht tot een onafhankelijk onderzoek, waarbij getuigen naar voren konden stappen zodat er naar hen geluisterd kon worden, in een open, onbevooroordeelde en vertrouwelijke manier.

  • Na het verschijnen van het onderzoeksrapport in september 2018 heeft Rigpa op zich genomen om het proces van genezing, verzoening en verandering voort te zetten. Om het belang van dit proces van genezing en verandering te bevestigen, traden senior leden van het internationale management terug uit al hun bestuursfuncties.

  • Ook in deze tijd van verandering richt Rigpa zich op haar visie, om het boeddhistische onderricht over meditatie, compassie en wijsheid in deze moderne wereld toegankelijk te maken. De Rigpa-centra over de gehele wereld gaan door met het aanbieden van cursussen, programma’s en retraites, begeleid door Rigpa-leraren en instructeurs. Ook worden leraren en lama’s uitgenodigd om onderricht te geven, in het bijzonder in de ‘oude’ Nyingma-traditie van het Tibetaans boeddhisme.

  • Rigpa blijft nadenken over wat het betekent om een authentieke Vajrayana-boeddhistische gemeenschap in de westerse samenleving te zijn en voert een voortdurende dialoog met andere boeddhistische groepen en hedendaagse westerse en oosterse leraren.

  • Voor een uitgebreid overzicht van de stappen die Rigpa genomen heeft, zie Rigpa naar de toekomst toe.  Voor de meest actuele informatie over het veranderingsproces: https://www.rigpa.org/moving-forward

f) ANBI Status en jaarverslag
g) Internationale organisatie
Rigpa werkt momenteel aan een nieuw federatief en collaboratief organisatiemodel voor al haar entiteiten over de hele wereld.
De organisatie zal worden bestuurd door drie organen:

  • The Visionboard

  • Het interim Internationale Bestuur van Rigpa

  • De interim Internationale Coördinatiegroep

We zijn ook bezig met de oprichting van een faculteit van senior instructeurs en beoefenaars, en onderzoeken hoe we onze leden kunnen betrekken bij de besluitvorming.

Rigpa Vision Board
De rol van de Visionboard is om de spirituele integriteit van Rigpa te waarborgen en ervoor te zorgen dat alle activiteiten trouw blijven aan haar spirituele visie, waarden en cultuur. Dit doen we door goed naar de leden te luisteren, samen te werken met de rest van de organisatie en met de spirituele begeleiding van de lama’s die Rigpa adviseren. Lees meer

Leden: Valerie Baker, Seth Dye, Mauro DeMarch, Verena Pfeiffer, Vinciane Rycroft

Het Internationale Rigpabestuur
Het internationale bestuur van Rigpa wordt verantwoordelijk voor de visie, missie en strategie van Rigpa, met advies van de Visieraad en inbreng van de Internationale Coördinatiegroep en de leden van Rigpa.
Het zal bestaan uit de voorzitters van bestuur uit elk land (inclusief Rigpa’s retraitecentra Lerab Ling en Dzogchen Beara) en de Visieraad.

De internationale Coördinatie groep
Onder leiding van de Visieraad en het Rigpa bestuur en met inbreng van Rigpa-leden, zal de Internationale Coördinatiegroep Rigpa’s programma van evenementen, studie en beoefening implementeren.