Recente berichtgevingen

In juli 2017 werd een aantal beschuldigingen van wangedrag ingediend tegen de oprichter van Rigpa, Sogyal Rinpoche. Hierna besloot Rinpoche zich terug te trekken als Spiritueel Directeur. Hij vervult nu geen organisatorische rol meer in Rigpa.

De afgelopen twaalf maanden heeft Rigpa een aantal belangrijke stappen genomen:

  • Er is een nieuw ‘Vision Board’ aangesteld dat wordt begeleid door spirituele adviseurs. De Rigpa besturen zijn een nieuwe structuur voor besluitvorming en bestuur overeen gekomen. Zie ook ‘Over Rigpa‘.
  • De gemeenschap van Rigpa heeft deelgenomen aan een internationaal proces om tot een duidelijke gedragscode te komen. Deze is gepubliceerd in juni 2018. Ook hebben we recent een klachtenprocedure opgesteld, waarbij een onafhankelijke klachtencommissie, bestaande uit ervaren westerse Boeddhistische leraren, klachten van Rigpa leden en het publiek behandelt; Zie ook ‘Gedragscode en klachtenprocedure‘.
  • Rigpa heeft opdracht gegeven tot een onafhankelijke onderzoek om getuigen de gelegenheid te geven met hun verhaal naar voren te treden, waarbij er op een open, onpartijdige en begripvolle wijze naar hen geluisterd zou worden.

Na de publicatie van het rapport van het onafhankelijk onderzoek in september 2018, zal Rigpa zich blijven inzetten om het proces van genezing, verzoening en verandering voort te zetten. Om het belang van dit proces van heling en verandering te onderstrepen, zullen senior managers aftreden en hun bestuursfuncties neerleggen.

Gedurende deze periode van verandering blijft Rigpa zich richten op haar visie om de boeddhistische leer van meditatie, mededogen en wijsheid aan de moderne wereld aan te bieden. De centra over de hele wereld blijven cursussen, programma’s, evenementen en retraites aanbieden onder leiding van Rigpa leraren en instructeurs en bezoekende leraren en lama’s, vooral uit de ‘oude’ Nyingma traditie van het Tibetaans boeddhisme.

Hieronder vind je een overzicht van de meest relevante berichten over dit onderwerp van het afgelopen jaar, inclusief een recente verklaring naar aanleiding van het beschikbaar komen van het onafhankelijke onderzoek van september 2018. Het onderzoeksrapport zelf is te vinden op Rigpa’s internationale website.