Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi LodröJamyang Khyentse Chökyi Lodrö (1893-1959) was de meest vooraanstaande Tibetaanse meester van de vorige eeuw, en de leraar van veel lama’s die later in het Westen onderricht zouden geven.

Als deskundige op het gebied van alle tradities en houder van alle overdrachtslijnen van het Tibetaans boeddhisme stond hij aan de basis van de Rimé-beweging in Tibet. Dit was een soort renaissance van spirituele tradities, waarin alle vormen van sektarisme en daaruit voortvloeiende vooroordelen werden afgewezen en iedere traditie werd aangemoedigd om zich het authentieke onderricht en de beoefening van de eigen overdrachtslijn volkomen eigen te maken, met behoud van een geest van openheid, harmonie en samenwerking met andere boeddhistische scholen.

Jamyang Khyentse was de meester die Sogyal Rinpoche herkende als de incarnatie van Lerab Lingpa Tertön Sogyal. Hij zag persoonlijk toe op Rinpoche’s opleiding en voedde hem op als zijn eigen zoon.

De spirituele vrouw van Jamyang Khyentse, Khandro Tsering Chödrön (1929), is een van de meest gerespecteerde vrouwelijke meesters van deze tijd. Als begeleidster van Jamyang Khyentse en zijn toegewijde metgezellin ontving ze een schat aan onderricht en talloze bekrachtigingen, deed hem verzoeken voor beoefeningen en gebeden en stelde hem vragen in de vorm van liederen.