Dilgo Khyentse Rinpoche

Dilgo Khyentse RinpocheDilgo Khyentse Rinpoche (1910-1991) was een van Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö’s naaste leerlingen, en een van de laatste meesters die zijn gehele opleiding in Tibet had voltooid.

Hij werd gezien als een van de grootste Dzogchen-meesters van de twintigste eeuw, de belichaming van Padasambhava zelve, en hij was de leraar van veel belangrijke lama’s van deze tijd.

Als leraar was hij onvermoeibaar in het geven van onderricht. Daarnaast stond Khyentse Rinpoche aan het hoofd van een zeer bijzonder publicatieprogramma waarmee onderricht in meer dan 300 boekdelen beschikbaar werd gesteld.

Aangezien er in de jaren zestig in Tibet zoveel teksten waren vernietigd, verzekerde hij met zijn inspanningen het voortbestaan van dit onderricht voor toekomstige generaties.