Abonnementensysteem

Om deel te kunnen nemen aan Rigpa-cursussen of -evenementen, kun je voor de betaling hiervan een abonnement nemen.

Openbare activiteiten

Voor het openbare programma kun je een Openbaar abonnement nemen, maar dat is niet verplicht. Je kunt ook per losse cursus of evenement betalen. Een uitzondering hierop is de Lijden en Geluk omzetten in Verlichting cyclus. Hiervoor is het wel nodig om een abonnement te nemen.

Een Openbaar abonnement kost € 40,- per maand.

Sangha-activiteiten

Voor het sangha-programma is een Sangha-abonnement verplicht.

Een sangha-abonnement kost € 40,- per maand.

Sympathisanten-abonnement

Als je het werk van Rigpa wilt ondersteunen, maar niet meedoet aan activiteiten, dan kun je een sympathisanten-abonnement nemen.

Een sympathisanten-abonnement kost € 15,- per maand.

Een gedetailleerde Toelichting van de abonnementen vind je hier.

Je kunt lid worden van de Rigpa sangha als je:

– een goede basis hebt in de beoefening van meditatie en compassie
– een basisbegrip hebt van de essentie van het boeddhistische onderricht en de boeddhistische principes (zoals altruïsme; het gedrag van geen-kwaad-doen; onderlinge afhankelijkheid; vergankelijkheid; de wet van oorzaak en gevolg)
– een basis hebt in de studie, beoefening en integratie van het boeddhistische onderricht in het dagelijks leven
– een beeld hebt van wat het pad van studie en beoefening bij Rigpa inhoudt

 Als je lid wilt worden van de sangha, dan vindt er een gesprek met een instructeur plaats.

Een abonnement nemen

Als je een abonnement wilt nemen bij Rigpa kun je het abonnementen aanmeldingsformulier downloaden (Word bestand).

Graag ingevuld retourneren aan:

Rigpa t.a.v. ‘de abonnementenadministratie’
Kuipersstraat 148,
1073 ER Amsterdam

Met het invullen van het aanmeldingsformulier machtig je Rigpa het abonnementsgeld automatisch van je rekening af te schrijven. Je kunt ook kiezen iets meer te betalen, daarmee kunnen wij korting geven aan mensen voor wie het abonnementsgeld moeilijk is op te brengen. Met een minimum inkomen kun je korting vragen op de standaard abonnementsprijzen via rigpa@rigpa.nl.

Studenten (mbo, hbo, wo) krijgen korting op de standaard abonnementsprijs. Om voor de studentenkorting in aanmerking te komen, stuur je een kopie van je studenten(OV)pas naar Stichting Rigpa, t.a.v. het secretariaat.

Een abonnement opzeggen

Bij het opzeggen van een abonnement geldt een opzegtermijn van één (1) maand.

Je kunt het abonnement opzeggen door een mail te sturen aan het secretariaat via rigpa@rigpa.nl of schriftelijk bij:

Rigpa t.a.v. ‘de abonnementenadministratie’
Kuipersstraat 148,
1073 ER Amsterdam

Heb je nog vragen over het Rigpa abonnementensysteem, mail dan naar het secretariaat via rigpa@rigpa.nl.

Abonnementen en betaling