Het veiligstellen van Rigpa’s erfenis en overdrachtslijn

 

Al meer dan 40 jaar hebben Rigpa-studenten het voorrecht om onderricht en inwijdingen te mogen ontvangen van grote Tibetaanse meesters. Het is onze diepste wens dit te kunnen voortzetten.
Het Veiligstellen van Rigpa’s Erfenis en Overdrachtslijn is een initiatief van Rigpa om ervoor te zorgen dat ons unieke spirituele erfgoed alle steun krijgt die nodig is. Op deze manier creëren we een ononderbroken lijn van wijsheid, het hart van de boeddhistische traditie, die standhoudt tot ver in de toekomst.

De Tertön Sogyal Foundations
Om de financiële duurzaamheid van Rigpa op de lange termijn te verzekeren zette een groep studenten in 1996 het Tertön Sogyal Foundations netwerk op.
Meer informatie

Deze vermogensfondsen werden opgezet met als doel grotere donaties (b.v. legaten) te kunnen ontvangen, zodat de waarde van deze giften optimaal benut wordt. Dat gebeurt door het beginkapitaal met lage risico’s te investeren waardoor we een jaarlijks inkomen creëren van de rente, terwijl het kapitaal intact blijft.

Drie soorten subsidies ter ondersteuning van Rigpa-studenten
In 2021 introduceerde Rigpa drie soorten beurzen die studenten, instructeurs, beoefenaars en docenten ondersteunen gedurende elke fase van hun pad.

1. Studie- en beoefeningsbeurzen hebben als doel Rigpa-sanghaleden te helpen (van nieuwe studenten tot senior leraren) die financiële steun nodig hebben voor hun studie, beoefening en retraites.
Meer informatie

2. Het Licht van de Dharma-beurzen ondersteunt projecten en programma’s in Rigpa op baanbrekende en inventieve manieren, passend bij onze snel ontwikkelende tijd en technologie.
Meer informatie

3. De Ouderen-beurzen ondersteunen ouderen die hun hele leven voor Rigpa hebben gewerkt en de rest van hun tijd in één van onze retraitecentra kunnen wonen zodat ze hun spirituele pad kunnen verdiepen.
Meer informatie

Een beurs aanvragen
Voor studie- en beoefeningsbeurzen worden aanvragen twee keer per jaar geaccepteerd, vóór 1 juli en vóór 1 december. Aanvragen worden binnen twee weken na deze data door een commissie beoordeeld. Deze commissie adviseert over en houdt toezicht op de uitbetaling van beurzen via een open, eerlijk en transparant proces. De commissie laat zich hierbij leiden door de jaarlijkse prioriteiten die worden vastgesteld door Rigpa’s Internationale Besturen en de Vision Board, in overleg met de Internationale Steering Group. De door de commissie aanbevolen aanvragen worden ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd aan de Tertön Sogyal Foundations-besturen.

Aanvragen voor het Licht van de Dharma-beurzen en Ouderen-beurzen kunnen op elk moment worden ingediend. Hier vind je meer informatie over het aanvragen.

De kostbare cyclus van geven en ontvangen
De Tertön Sogyal Foundations ondersteunen momenteel studenten die financiële hulp nodig hebben om hun studie en beoefening te verdiepen. Tegelijkertijd blijven ze fondsen werven om deze beurzen mogelijk te maken en om de financiële stabiliteit te waarborgen die nodig is om hun doelen te bereiken.
Meer informatie

Met inachtneming van de bedoelingen van onze donateurs, benadrukken we om alleen een aanvraag in te dienen als er een echte financiële behoefte is en alternatieve financieringsbronnen volledig zijn onderzocht. Aanvragers van een beurs wordt verzocht alleen om financiële steun te vragen voor het minimaal benodigde bedrag.

Jaarverslag over Erfenis en Overdrachtslijn
Elk jaar publiceren we een verslag met details over de prioriteiten van dat jaar, de toegekende beurzen en de resultaten van investeringen en fondsenwerving.