Gebeden

De Tibetaans-boeddhistische visie op leven en dood is alomvattend en maakt ons duidelijk dat er altijd een weg is om mensen in elke denkbare situatie te helpen, aangezien er geen grenzen zijn tussen wat wij ‘leven’ en wat wij ‘dood’ noemen. De stralende warmte en kracht van het mededogend hart kan tot in alle staten en bestaanswerelden reiken en hulp verlenen.

– Sogyal Rinpoche in Het Tibetaanse boek van leven en sterven

Gebeden aanvragen bij Rigpa

Wanneer jij of iemand die je kent door een moeilijke periode heen gaat, of als iemand ziek, stervende, of al gestorven is, dan kun je gebeden aanvragen en beoefening sponsoren. Het aanvragen van gebeden schept gunstige omstandigheden zowel voor degene waarvoor gebeden zijn aanvraagd als voor de aanvrager.

Als je gebeden aanvraagt via gebeden@rigpa.nl zullen monniken, nonnen en lekenbeoefenaars in Lerab Ling en in de kloosters van Dodrupchen Rinpoche in India en Nepal de verdienste van hun beoefening richten op die persoon.

Iedereen kan gebeden aanvragen. Ook als je geen lid bent van Rigpa is het mogelijk om hulp te vragen voor jezelf of anderen in de vorm van gebeden en beoefening.

Wat gebeurt er met je aanvraag

Van iedereen voor wie gebeden en/of beoefening is aangevraagd komt de naam op de ‘Nederlandse gebedenlijst’ en op de ‘gebedenlijst van de gemeenschap van beoefenaars in Lerab Ling’. Zieken blijven op de lijst voor een periode van 2 maanden en overledenen blijven op de lijst t/m de 49e dag van overlijden.

In geval van overlijden van een sanghalid, worden tevens de twee Nederlandse phowagroepen geïnformeerd. Je hoeft hiervoor geen extra aanvraag te doen.

Een donatie doen

Door een donatie te doen wordt een tastbare verbintenis tot stand gebracht tussen degene die ziek is of overleden, en degenen die de gebeden reciteren. Je donatie ondersteunt de beoefeningssangha in Lerab Ling, de twee kloosters in Nepal en de jaarlijkse cyclus van bijzondere beoefeningen die door Rigpa worden gesponsord.

Je donatie kun je overmaken op ING 3533736 (NL32INGB0003533736) van Rigpa, o.v.v. gebeden en de naam voor wie je gebeden aanvraagt.

Hoe vraag je gebeden of beoefening aan?

Wanneer je gebeden of beoefening wilt aanvragen, kun je contact opnemen met Karin Cornelissen en Wilma Elsing. Stuur dan een e-mail naar gebeden@rigpa.nl. Je krijgt altijd antwoord op je verzoek.

Voor alle aanvragen is het van belang om de volgende gegevens volledig te vermelden:

  • naam voor wie je de gebeden aanvraagt
  • ziekte of omstandigheden
  • datum, tijdstip en oorzaak van overlijden en eventueel een foto van de overledene (indien van toepassing)
  • je eigen naam
  • Als je al een donatie hebt gedaan, is het fijn als je dat meldt
  • Mocht je zelf Lerab Ling al hebben ingelicht, dan is het prettig als je dat vermeldt

Specifieke beoefeningen, zoals beoefening voor een lang leven of de beoefening van dharmabeschermers

Specifieke beoefeningen kan je rechtstreeks aanvragen bij de beoefeningsgemeenschap van Lerab Ling.