Gebeden

De Tibetaans-boeddhistische visie op leven en dood is alomvattend en maakt ons duidelijk dat er altijd een weg is om mensen in elke denkbare situatie te helpen, aangezien er geen grenzen zijn tussen wat wij ‘leven’ en wat wij ‘dood’ noemen. De stralende warmte en kracht van het mededogend hart kan tot in alle staten en bestaanswerelden reiken en hulp verlenen.

– Sogyal Rinpoche in Het Tibetaanse boek van leven en sterven

Gebeden aanvragen bij Rigpa

Wanneer jij, of iemand die je kent, door een moeilijke periode heen gaat, ziek of stervende is, of al is gestorven, dan kun je voor hen gebeden aanvragen en beoefening sponsoren. Het aanvragen van gebeden schept gunstige omstandigheden zowel voor wie je gebeden aanvraagt als voor de aanvrager.

Als je gebeden aanvraagt via gebeden@rigpa.nl zullen monniken, nonnen en lekenbeoefenaars in Lerab Ling en in de kloosters van Dodrupchen Rinpoche in India en Nepal de verdienste van hun beoefening richten op die persoon. Ook kun je Boterlampjes offeren in Dzogchen Beara, Ierland.

Nederlandse gebedenlijst

Van alle zieken en overledenen voor wie gebeden en/of beoefening zijn aangevraagd komen de namen op de ‘Nederlandse gebedenlijst’ die twee keer per maand bij de beoefening van tsok wordt voorgelezen.

Zieken voor een periode van 2 maanden. En overledenen t/m de 49e dag van overlijden.

Een donatie doen

Door een donatie te doen wordt een tastbare verbintenis tot stand gebracht tussen degene die ziek is of overleden, en degenen die de gebeden reciteren. Je donatie ondersteunt de beoefeningssangha in Lerab Ling, de twee kloosters in Nepal en de jaarlijkse cyclus van bijzondere beoefeningen die door Rigpa worden gesponsord.

Hoe vraag je gebeden of beoefening aan?

Wanneer je gebeden of beoefening wilt aanvragen, of vragen hebt over dit onderwerp, kun je contact opnemen met Mirjam Landsman en Wilma Elsing. Stuur dan een e-mail naar gebeden@rigpa.nl . Je krijgt altijd antwoord op je verzoek.

Voor alle aanvragen is het van belang om de volgende gegevens volledig te vermelden:

  • naam voor wie je de gebeden aanvraagt
  • ziekte of problematische omstandigheden
  • datum, tijdstip en oorzaak van overlijden (indien van toepassing)
  • je eigen naam.

Je donatie kun je overmaken op ING 3533736 (NL32INGB0003533736) van Rigpa, o.v.v. gebeden en de naam voor wie je gebeden aanvraagt.

Voor overledenen binnen de Sangha kan ook een aanvraag tot het doen van gebeden aangevraagd worden bij de phowagroep in Nederland, via care@rigpa.nl.