Het onderricht in je testament gedenken

Het onderricht in je testament gedenkenWellicht de grootste erfenis die je aan de wereld kunt schenken, is de gift van wijsheid. De tijdloze wijsheid van het onderricht van de Boeddha is nu net zo relevant als 2500 jaar geleden. Dit aloude onderricht komt ten goede aan talloze mensen in de hele wereld, en het staat in hoog aanzien bij wetenschappers, filosofen en spirituele leiders. Door Rigpa in je testament op te nemen, kun je een essentiële en blijvende bijdrage doen aan het werk en de visie van Sogyal Rinpoche, waardoor het onderricht en de activiteiten van Rigpa tot ver in de toekomst ten dienste kunnen staan aan zoveel mogelijk mensen.

Al sinds het verre verleden worden de grote boeddhistische meesters en hun kloosters, studiecentra, retraitecentra, en publicaties vrijwel uitsluitend ondersteund door de vriendelijkheid en vrijgevigheid van hun studenten en weldoeners. Deze geest van vrijgevigheid is een kenmerkende eigenschap van de boeddhistische traditie en dit gebruik wordt tot op de dag van vandaag voortgezet. Om het boeddhistische onderricht te laten bloeien en ook toekomstige generaties ten goede te laten komen, is jouw bijdrage dringend nodig.

Als je hierover meer informatie wilt, of graag eens over dit onderwerp verder wilt praten, kijk dan op http://terton-sogyal.org/ of neem dan contact op met donaties@rigpa.nl ,

Hoe kun je doneren?

Kijk hier voor meer informatie over het maken van een donatie.

Of ga meteen naar het online donatieformulier.